søndag den 18. oktober 2020

Stor tornskade, Grenen

Ringmærket af Skagen Fuglestation


Glade ringmærker med deres første Store tornkskade i nettet.torsdag den 15. oktober 2020

tirsdag den 25. august 2020

Hvidbrynet løvsanger, Grenen

2 stk ringmærket af Skagen Fuglestation + yderligere en feltobset i ringmærkningsområdet

Kabeltromlen 25/9-2020